למשרד ניסיון רב בהגשת עתירות לבג"ץ ועתירות מנהליות נגד רשויות ממשלתיות, רשויות מקומיות וגופים ציבוריים בתחום משפט העבודה על כל גווניו ובתחומי משפט נוספים, שעניינן, בין היתר, הגנה על זכויות אדם ומאבקים חברתיים. כמו כן, המשרד מתמחה בהכנת תגובות לבדיקות מטעם משרד מבקר המדינה.

רחוב קויפמן 4, בית שרבט קומה 13 תל אביב טלפון 6801296, טלפון: 03-5165757, פקס: 03-5165999

ארנה לין ושות'

משרד עורכות דין