top of page

המשרד מומחה ועתיר ניסיון במשפט העבודה הקיבוצי, ובאמתחתו הישגים יוצאי דופן בתחום. המשרד מייעץ באופן שוטף ומייצג בהליכים משפטיים מעסיקים ועובדים במקומות עבודה מאורגנים – החל משלב ההתארגנות, דרך צעדים ארגוניים, משאים ומתנים מורכבים לחתימת הסכמים והסדרים קיבוציים, וכלה בניהול משברים, ובכלל זה ייצוג בערכאות משפטיות (צווי מניעה, שביתות, השבתות, שינויים מבניים, ארגון עובדים פורץ).

bottom of page