המשרד מומחה ועתיר ניסיון במשפט העבודה הקיבוצי, ובאמתחתו הישגים יוצאי דופן בתחום. המשרד מייעץ באופן שוטף ומייצג בהליכים משפטיים מעבידים ועובדים במקומות עבודה מאורגנים – החל משלב ההתארגנות, דרך צעדים ארגוניים, משאים ומתנים מורכבים לחתימת הסכמים והסדרים קיבוציים, וכלה בניהול משברים, ובכלל זה ייצוג בערכאות משפטיות (צווי מניעה, שביתות, השבתות, שינויים מבניים, ארגון עובדים פורץ).