top of page

המשרד מומחה ועתיר ניסיון במשפט העבודה הקיבוצי, ובאמתחתו הישגים יוצאי דופן בתחום.

המשרד מייעץ באופן שוטף ומייצג בהליכים משפטיים מעסיקים ועובדים במקומות עבודה מאורגנים...

למשרד ניסיון רב במתן ייעוץ שוטף למחלקות משאבי אנוש של חברות בינלאומיות ומקומיות, תוך התמחות במקרים של שינויים ארגוניים, התייעלות ושינויים בעקבות חקיקה ועוד...

למשרד ניסיון רב בתחום הפנסיה התקציבית והצוברת. המשרד מייעץ בתחום הפנסיה למעסיקים, לקופות גמל, לארגוני עובדים, לארגוני גמלאים, לגמלאים בודדים ולפרטים...

המשרד מתמחה בייצוג עובדים בכירים ונושאי משרה, הן בשלבי המשא ומתן עם הקבלה לעבודה, הן במקרים של שינויים בתנאי ההעסקה במהלך תקופת העבודה, והן בעת פרישה או פיטורים...

למשרד ניסיון רב בהגשת עתירות לבג"ץ ועתירות מנהליות נגד רשויות ממשלתיות, רשויות מקומיות וגופים ציבוריים בתחום משפט העבודה על כל גווניו ובתחומי משפט נוספים...

המשרד מתמחה בייצוג אוכלוסיות ייחודיות בתחומי משפט העבודה הרלוונטיים לענייניהם הייחודים, כגון רופאים, סגל אקדמי בכיר, פרקליטים, בכירים בשירות המדינה ובמגזר הפרטי, עובדי תקשורת...

bottom of page