למשרד ניסיון רב במתן ייעוץ שוטף למחלקות משאבי אנוש של חברות בינלאומיות ומקומיות, תוך התמחות במקרים של שינויים ארגוניים, התייעלות ושינויים בעקבות חקיקה, לרבות בעקבות תיקון 24 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958. המשרד מנהל תיקי ליטיגציה של חברות בינלאומיות ומקומיות בערכאות המשפטיות השונות וכן בבוררויות ובגישורים.

רחוב קויפמן 4, בית שרבט קומה 13 תל אביב טלפון 6801296, טלפון: 03-5165757, פקס: 03-5165999

ארנה לין ושות'

משרד עורכות דין