שותפה - עורכת דין

רישיון בעריכת דין בישראל משנת 2007.

תואר ראשון במשפטים - אוניברסיטת בר-אילן.

תואר שני במשפטים – אוניברסיטת בר-אילן.

התמחות במשרד ארנה לין ושות'.

עורכת דין במשרד ארנה לין ושות' משנת 2007.

עוסקת בכל תחומי משפט העבודה בדגש על ייצוג ויעוץ למעסיקים, לרבות בהליכים פליליים ומנהליים בעבירות על חוקי מגן, ייצוג נושאי משרה ובכירים בענפים מגוונים במשק (לרבות בנושאי אי תחרות, בונוסים, סיום כהונה, קניין רוחני ועוד) מנהלת תיקי ליטיגציה בעלי מורכבויות מיוחדות.

ורד כינר