top of page

פרו בונו

משרדנו רואה חשיבות רבה בטיפול בתיקי פרו בונו באופן שוטף לצד העבודה המשפטית הרגילה. 

המשרד רואה בפעילות פרו בונו כלי לקידום זכויות אדם ומטרות ערכיות ובהן, הזכות לשוויון, חופש הביטוי, קידום מעמד האישה והעצמה של נשים, השתלבות של נשים בשוק העבודה ובפרט בתפקידים בכירים, הזכות לנגישות לטיפולים רפואיים ועוד. 

המשרד נוהג לקחת לטיפולו תיקי פרו בונו עקרוניים שיכולים להביא לשינוי חברתי וציבורי בכל תחומי החיים, בין היתר בנושאי הטרדה מינית, קידום זכויות עובדים וגמלאים, התארגנויות של עובדים, זכויות נשים ועוד. 

תיקי הפרו בונו בהם מטפל המשרד, נהנים מהכישורים המשפטיים ומהמצוינות המקצועית של עורכות הדין ועורכי הדין שמועסקים במשרד, ואילו המשרד מקבל בתמורה את האפשרות להחזיר לקהילה ולהגשים מטרות ותפיסות ערכיות המהוות את "האני מאמין" של צוות המשרד.

bottom of page