top of page

בית המשפט העליון דחה את עתירת לשכת התאום של הארגונים הכלכליים ואישרר את פסק דינו התקדימי של בית הדין הארצי לעבודה בעניין גבולות חופש הביטוי של מעסיק בעת התארגנות ראשונית

בג"צ  4179/13 לשכת התאום של הארגונים הכלכליים נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה - 7.7.2014

עתירה לבג"צ שהוגשה על ידי המעסיקים כנגד פסק דינו התקדימי של בית הדין הארצי לעבודה בבר"ע  25476-09-12, בו נדונה סוגיה תקדימית של גבולות חופש הביטוי של המעסיק בעת התארגנות ראשונית. בית הדין הארצי קיבל בפסק הדין בעניין פלאפון את עמדת הסתדרות העובדים הכללית החדשה, תוך קביעת הלכה תקדימית המגנה על זכויות העובדים בעת התארגנות ראשונית. בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ דחה את העתירה שהגישה לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים,  תוך אשרור פסק דינו התקדימי של בית הדין הארצי לעבודה בעניין פלאפון. 

משרד ארנה לין ושות' ייצג בהליכים (בצוותא עם הלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות) את הסתדרות העובדים הכללית החדשה.

bottom of page