top of page

ע"ע 3824-04-15 מדינת ישראל, נציבות שירות המדינה נ' ד"ר וניה וולך-מנע ואח' - 6.10.2015

נציבות שירות המדינה אישרה לד"ר סלמאן זרקא להגיש מועמדותו באיחור למשרת מנהל בית חולים "זיו" בצפת, על רקע מבצע "צוק איתן" ותפקידו בצה"ל, והוא נבחר במכרז. התובעת, שהתמודדה גם היא במכרז, עתרה לבית הדין בבקשה להכריז על פסילת זכייתו של ד"ר זרקא ותחת זאת להכריז עליה כזוכה. בית הדין לעבודה קבע, שאין הוראה שבדין המתירה לנציבות שירות המדינה לאשר הגשת מועמדות למכרז באיחור; כי אף אם היתה סמכות, לא מתקיימות בענייננו נסיבות ה"חריג שבחריגים" על פי הפסיקה בהן ניתן לאשר הגשת מועמדות באיחור; ולפיכך כי נפל פגם היורד לשורשו של עניין בהחלטת הנציבות. בנסיבות אלה קבע בית הדין, שהסעד הראוי הוא ביטול המכרז וקביעת מכרז חדש תחתיו (בו יוכל להתמודד גם ד"ר זרקא). לצד זאת קבע בית הדין, כי התובעת לא הצליחה להוכיח שד"ר זרקא התנהג בשלב כלשהו בחוסר תום לב ואף כי היה לו חלק בפגמים שנתגלו הקשורים לאופן התנהלותה של הנציבות.

משרד ארנה לין ושות' ייצג בהליכים את ד"ר זרקא.

bottom of page