עורך דין

רישיון בעריכת דין בישראל משנת 2019.

תואר ראשון במשפטים ובמדע המדינה –האוניברסיטה העברית בירושלים.

במהלך לימודיו שימש כעוזר הוראה באוניברסיטה העברית, השתתף בקליניקה לזכויות בהליך הפלילי ועבד במחלקת החנינות במשרד המשפטים. 

התמחה במשרד ארנה לין ושות'.

עורך דין במשרד ארנה לין ושות' משנת 2019. 

עוסק במשפט העבודה הפרטי והקיבוצי ובייעוץ משפטי שוטף למעסיקים ולעובדים.

עידן בלה
עידן לעבודה.jpg