top of page

ס"ק 50534-03-14 הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח' נ' מדינת ישראל ואח' - 16.9.2014

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה ​קבע שלעובדי חברת החשמל לישראל עומדת הזכות לעשות שימוש בנשק השביתה לאחר שמצא שהמשא ומתן שהתקיים בין הצדדים הגיע למבוי סתום, לא מתקיימת כל הידברות בין הצדדים והמדינה ממשיכה לקדם מגוון פעולות להכנסת יצרנים פרטיים ולפתיחת מקטעים שונים בייצור, אספקה וחלוקה במשק החשמל.

בית הדין קבע, שסירובה של המדינה לקיים מו"מ עם העובדים על אותן השלכות שעשויות להיות להכנסה מסיבית של יצרני חשמל פרטיים אל תוך משק החשמל, על זכויותיהם של העובדים וביטחונם התעסוקתי, מהווה עילה לגיטימית לנקיטה בצעדים ארגוניים.

משרד ארנה לין ושות' ייצג בהליך את המזכירות הארצית של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ.

bottom of page