top of page

בית הדין האזורי לעבודה קבע שהוועד הפנימי בחברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אינו "ארגון עובדים אותנטי"

ס"ק 34304-05-15 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ואח' - 29.9.2015

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע שהוועד הפנימי בחברת "מנורה מבטחים" אינו "ארגון עובדים אותנטי" ואינו ארגון יציג בחברה. בפסק הדין נקבע שהמטרה שהובילה להקמת הארגון החדש היתה להתנגד להסתדרות ולמנוע את התארגנות העובדים בה וכן כי יש פסול בהצטרפות לארגון שהתגבש ונוצר על בסיס התנגדות להסכם קיבוצי ולא מקדם שיח פנימי בין העובדים לבין המעסיק.

משרד ארנה לין ושות' ייצג בהליך את הסתדרות העובדים הכללית החדשה.

bottom of page