top of page

בית הדין הארצי לעבודה קבע שוועד עובדים פנימי מטעם המעסיק הוא אמצעי לשבירת התארגנות עובדים ולא נחשב לארגון עובדים לצורך התארגנות ראשונית 

עס"ק ארצי 7731-10-15 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ואח' - 31.1.2016

בית הדין הארצי לעבודה קבע, פעם נוספת, שאין להכיר בוועד עובדים פנימי מטעם המעסיק (של מנורה מבטחים) כ"ארגון עובדים" ואין הוא ארגון העובדים היציג בחברה. פסק דין זה מצטרף לפסקי דין קודמים שניתנו על ידי בית הדין הארצי לעבודה (עס"ק ארצי 52823-08-15), ובית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (ס"ק 42367-05-15). נקבע, שהארגון הוקדם במטרה לחסום את התארגנות ההסתדרות וכי ספק אם ניתן לצפות שהארגון יהיה ארגון של קבע, מאחר ומטרותיו טרם התגבשו באופן ברור ומשכנע. עוד נקבע, שהארגון אינו דמוקרטי שכן, טרם נערכו בחירות למוסדותיו וכן שהארגון הוקם במטרה לחסום ארגון עובדים אחר ולא כארגון אותנטי על כן אין מדובר בארגון עובדים אמיתי.

משרד ארנה לין ושות' ייצג בהליכים (בצוותא עם הלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות) את הסתדרות העובדים הכללית החדשה.

bottom of page